Marko Ercegović

Kretanje, gledanje / Moving, watching

Prikazane fotografije su dokumentacija performansa koji ću izvesti hodajući između Rovinja i Rovinjskog Sela.

Svaka fotografija u sebi sadrži fotografove kretnje tijelom, putovao, hodao ili se samo sagnuo. Da bi snimio fotografiju, fotograf mora biti tamo i ispred toga. To je uvjet da bi se snimio prizor a kako će biti snimljen ovisi o njegovu stavu: načinu na koji stoji pred prizorom. Fotografije su projekcija prizora u sasvim malenu sliku u kameri, koja se potom ponovno uvećava za prikazivanje. Zajedno sa snimljenim prizorom, svaka mana, bio to primjerice moj strah ili neodlučnost u trenutku okidanja kao prašina i ogrebotine na fotografskom filmu višestruko su uvećani.Fotografije su jednako dokumentacija fotografovog stava koliko i snimljenog prizora.

Jasan stav proizvodi jasne fotografije i sve što je do toga dovelo sadržano je u uvećanoj slici. Svaka kretnja je bitna i mišići moraju biti opušteni. Reagirati brzo krećući se sporo. Malo savij koljena. Budi okrenut cijelim tijelom prema prizoru. Ako si sjedio, snimi sjedečki. Diši polako i jednolično, zadrži dah pri okidanju. Hodaj polako, ali ne presporo. Gledaj i gore i dole. Razgovaraj s ljudima, neka te ometaju. Nauči se čekati, ali ne čekaj predugo. Ne trčati. Ako vidiš psa, idi za njim.


or Share on Facebook