Igor Kuduz

One footage per day
Odaziv / Response, 2016

video, duration variable

Odazivam se na poziv prijatelja. Od trenutka kada me je pozvao nisam razmišljao o radu niti o izložbi. Samo znam da sam se vrlo rado odazvao. Nije ni postojala druga mogućnost. Sam čin odaziva je rad, odvija se u vremenu od poziva do susreta. Za to vrijeme sačuvao sam neprekinutu svakodnevnu rutinu i bilježio. Bilješke koje ću naposlijetku donjeti i predati prijatelju. Bilježio sam za njega, ne za sebe. Nisam razmišljao što ću snimiti, kada i zašto, pustio sam da refleks radi umjesto mene. Ja mu doista nisam potreban. Što nas je manje u procesu to je bilješka izravnija. Ponekad je neposredan povod za bilješku zvuk, ponekad prizor ili situacija ali volim reći da sam fotografirao zvuk videom, onako kako uobičajeno radim snapshot fotografije kada refleksno fotografiram i idem dalje, bez razmišljanja. U ovim zabilješkama “fotografija” traje nešto duže, onoliko koliko je potrebno da se zvuk zabilježi. Statičan kadar, minimalan pokret, nasumični zvuk, nepredvidljivo trajanje, situacija vrlo bliska razgovoru dvoje ljudi. S tom razlikom da ovaj puta, onaj kome se obraćam, ne zna ništa o tome.
Za sada.

 

Rođen u Zagrebu 1967.
1995. diplomirao na grafičkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izlagao na izložbama i video festivalima u Zagrebu, Splitu, Ljubljani, Clermont-Ferrandu, Bonu, Budimpešti, Berlinu, Aachenu, Dessau, Tirani, Kairu, Trstu, New Yorku…
U svom radu većinom koristi crtež, video i fotografiju.
Od 1995. vodi uspješan studio za vizualne komunikacije specijaliziran za izdavačke i izložbene projekte. Surađuje sa većim brojem kulturnih institucija, galerija i muzeja na izložbenim projektima i oblikovanju publikacija i vizualnih identiteta za što je dobitnik brojnih međunarodnih nagrada i priznanja. Sa Marinom Viculin 2007. realizira kustoske koncepcije “Volimo li gledati druge ljude?”, izložbe suvremene hrvatske fotografije u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu te retrospektivnu izložbu Ante Kuduza: ‘50’60’70’80’90’00, u Gliptoteci HAZU, Zagreb. U suradnji sa Marinom Viculin 2011. realizira kustoske koncepcije izložbe “Ante Kuduz: Razgovor” u Galeriji Waldinger i Galeriji Kazamat u Osijeku te istoimenu izložbu i donaciju Muzeju suvremene umjetnosti Istre u Puli.
Od 2013. profesor na Odjelu medijskog dizajna Sveučilišta Sjever, Koprivnica Jedan od osnivača Instituta za suvremenu umjetnost. Član Stručnog savjeta Hrvatskog fotosaveza. Član Upravnog odbora Hrvatskog dizajnerskog društva.
Živi i radi u Zagrebu.


or Share on Facebook