Tea Hatadi

Izvučeni iz gomile: Decentralizacija slike i zvuka
Serijom novih radova pod nazivom Izvučeni iz gomile: Decentralizacija slike i zvuka Tea Hatadi premješta zvuk jednog javnog okupljanja zabilježen u Zagrebu i sliku Dalmatinskog motiva te ga postavlja u kontekst ruralnog Istarskog mjesta. Profile mogućih aktera javnog okupljanja traži u iskreiranim sjenama nasumično izabranog kamenja u dvorištu galerije dok motiv masline projiciran na stvarnu maslinu čini začudnu treću dimenziju. Dematerijalizacija i nova materijalizacija prepoznata u novom obliku kroz premiještanje slike i zvuka propituje granice odnosa pojedinca i grupe te granice između stvarnosti i iluzije.


or Share on Facebook