Archive of -->
exhibitions & presentations

Kretanje, gledanje / Moving, watching

Prikazane fotografije su dokumentacija performansa koji ću izvesti hodajući između Rovinja i Rovinjskog Sela.

Svaka fotografija u sebi sadrži fotografove kretnje tijelom, putovao, hodao ili se samo sagnuo. Da bi snimio fotografiju, fotograf mora biti tamo i ispred toga. To je uvjet da bi se snimio prizor a kako će biti snimljen ovisi o njegovu stavu: načinu na koji stoji pred prizorom. Fotografije su projekcija prizora u sasvim malenu sliku u kameri, koja se potom…

view full entry

Pogled s Golog brda

Izvučeni iz multikanalne audio/video instalacije nastale u 2013. godini i rekontekstualizirani kroz izvedbu na Golom brdu u lipnju 2018. godine, dva video kanala – jedan s prikazima jedno-minutnih video portreta brodograditelja i brodograditeljica i drugi s prikazom usporenog porinuća broda – iznova upućuju na aktualna stanja brodogradnje u Hrvatskoj. Nadija Mustapić i Toni Meštrović prvi su put 2013. godine u galeriji Malog salona u Rijeci prikazali svoju instalaciju naziva Minuta šutnje koja je na poetičan način…

view full entry