Archive of -->
exhibitions & presentations

One footage per day
Odaziv / Response, 2016

video, duration variable

Odazivam se na poziv prijatelja. Od trenutka kada me je pozvao nisam razmišljao o radu niti o izložbi. Samo znam da sam se vrlo rado odazvao. Nije ni postojala druga mogućnost. Sam čin odaziva je rad, odvija se u vremenu od poziva do susreta. Za to vrijeme sačuvao sam neprekinutu svakodnevnu rutinu i bilježio. Bilješke koje ću naposlijetku donjeti i predati prijatelju. Bilježio sam za njega, ne za sebe.…

view full entry

SUSRET NA KRAJU SVIJETA / ENCOUNTER AT THE END OF THE WORLD

Postoje neka zajednička uporišta, to je jedino što održava krhkost odnosa između ljudi, jer kad bi se oslonili na izračun matematičke vjerojatnosti susretanje ljudi graniči s nedokazivim čudom. Ono što nas tjera u susret nekome ili nečemu su naša htijenja, ono što nas zadržava u tom odnosu je potencijal ostvarenja sebe i svih naših želja. Herzogov film “Susreti na kraju svijeta” jedno je od naših uporišta i prostor…

view full entry

Izvučeni iz gomile: Decentralizacija slike i zvuka
Serijom novih radova pod nazivom Izvučeni iz gomile: Decentralizacija slike i zvuka Tea Hatadi premješta zvuk jednog javnog okupljanja zabilježen u Zagrebu i sliku Dalmatinskog motiva te ga postavlja u kontekst ruralnog Istarskog mjesta. Profile mogućih aktera javnog okupljanja traži u iskreiranim sjenama nasumično izabranog kamenja u dvorištu galerije dok motiv masline projiciran na stvarnu maslinu čini začudnu treću dimenziju. Dematerijalizacija i nova materijalizacija prepoznata u novom obliku kroz premiještanje slike i…

view full entry